top of page
316134640_478034061093951_6896235469910088044_n.jpg

Historien om

Verket og
Underverket

IMG_2223.JPG

Om Verket

Moss Jernverk var et jernverk i Moss, grunnlagt i 1704. Verket var i mange år byens største bedrift, og med kraft fra Mossefossen ble malm hovedsakelig fra Arendalsfeltet smeltet og bearbeidet til en rekke produkter. Fra midten av 1700-tallet var verket Norges ledende rustningsbedrift og støpte hundrevis av tunge kanoner i jern. Norges første valseverk for jern ble også anlagt der.

Moss Jernverk hadde flere fremtredende eiere, blant dem Bernt Anker og Herman Wedel-Jarlsberg, og spesielt under førstnevnte var verket noe av en attraksjon for tilreisende. Moss Jernverks administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, er kjent for at den ble benyttet for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814.

Ved midten av 1800-tallet møtte verket økt konkurranse fra svenske og engelske jernverk; stigende priser på trekull var også ødeleggende for lønnsomheten – jernverksdelen ble lagt ned i 1873. Moss Jernverk ble solgt for 115 000 spesiedaler i 1875, og området verket lå på ble overtatt av det som etterhvert ble emballasjefabrikken Peterson, som benyttet det inntil firmaets konkurs i 2012.På tomten til gamle Moss Jernverk, er Höegh Eiendom i full gang med å utvikle en ny og levende bydel, som passende nok har fått navnet Verket. Den nye bydelen blir en attraktivt forlengelse av dagens sentrum i Moss med boliger, handel og næringsvirksomhet, og ikke minst et pulserende liv!

IMG_6645.JPG

Om Underverket

I det tidligere sveiseverkstedet  som nå heter Underverket vil at våre gjester skal skal  føle seg hjemme i miljøet som oppleves som både rustikt og tidsriktig. Teglsteinen vi har banket frem er original har vært der siden bygget ble reist.

 

Kobber og metall går igjen i lokalet, og pumpene under bordet i chambre er originale vannpumper fra papirproduksjonen

Lampene i taket er hentet fra papirhallen, og var tidligere satt opp med glasspærer. Disse har Høegh eiendom latt oss benytte som et gjennomgående profilelement i rommet.

 

Benker og møbler er håndlaget av gamle stillaser, og sammen med treverket på baren ønsker vi å skape en assosiasjon til trevirkets betydning som hovedråstoff i papirproduksjonen. På elvebredden foran Underverket lå det store hauger med oppkuttet ved og flis som ble benyttet. Bildet øverst viser flishaugene som lå bunkret langs elva - klargjort for "kokeren". (Foto S Lunder)


De oransje traversene i rommet har vært med på mange tunge løft, og det er ikke umulig at disse kan bli brukt som et noe overraskende element i våre kommende arrangement.

Saga har vært i daglig bruk i diverse produksjonsarbeid på Verket og virker fortsatt!

 

Rundt om i lokalet vil det være utstilt diverse utstyr fra papirproduksjonen på Peterson. 

 

Mat & drikke har en rekke historiske referanser. 

bottom of page